Conference

Telemedicine and eHealth 2016

Telemedycyna i eZdrowie 2016

 

The Conference will be held in Institute of Fundamental Technological Research, Warsaw, Sept. 2-3th 2016.

Map of the Conference Venue http://www.ippt.pan.pl/en/siedziba-2/adres.html

The Conference is organized by the Polish Society for Telemedicine and eHealth. Co-organizers are The Polish National Contact Point for Research Programmes of the European Union (KPK), Institute of Fundamental Technological Research  Polish Academy of Sciences and Department of Medical Informatics and Telemedicine, Medical University of Warsaw. 

 The program (the latest version) is available here -> https://www.telemedycyna.org/

Conference fee:

Early Bird Conference fee before July, 10, 2016: 200 PLN

Conference fee on or after 11.07.2016: 400 PLN

Early Bird Conference fee for PTS Members before July, 10, 2016: 50 PLN

Conference fee for PTS Members on or after 11.07.2016: 100 PLN

(Society applicants  are also considered as members if applied for the membership)

 

Payments:

 

Bank Millennium S.A.

BIC/S.W.I.F.T.: BIGBPLPWXXX

IBAN: PL70 1160 2202 0000 0000 2643 2335

Account: 70 1160 2202 0000 0000 2643 2335

Polskie Towarzystwo TeleMedycyny i e-Zdrowia
ul. Targowa 39A/5
03-728 Warszawa 

 

Konferencja odbędzie się w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki w Warszawie w dniach 2-3 września 2016.

Mapa miejsca konferencji: http://www.ippt.pan.pl/en/siedziba-2/adres.html

 Organizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Telemedycyny i eZdrowia.

Współorganizatorem Konferencji jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN i Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Program konferencji -> https://www.telemedycyna.org/ 

 Opłata konferencyjna:

Wczesna opłata konferencyjna do 10 07 2016: 200 PLN 

Późna opłata konferencyjna od 11.07.2016: 400 PLN

Opłata dla członków Towarzystwa do dnia 10.07 2016: 50 PLN

Opłata dla członków Towarzystwa od dnia 11.07.2016: 100 PLN

(aplikujący o przyjęcie do PTTMeZ także uzyskują prawo do zniżki dla członków o ile wysłali deklarację członkowską i opłacili składkę roczną) 

Wpłaty:

Bank Millennium S.A.

BIC / S.W.I.F.T.: BIGBPLPWXXX

IBAN: PL70 1160 2202 0000 0000 2643 2335

Konto Nr: 70 1160 2202 0000 0000 2643 2335

Polskie Towarzystwo TeleMedycyny i e-Zdrowia

ul. Targowa 39A/5

03-728 Warszawa 

 

Ogłoszenie o Zebraniu Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i eZdrowia

z dnia 2.04.2016

W dniu 3.09.2016 Po Obradach Konferencji Telemedycyna i eZdrowie

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zgromadzenie Członków

PLAN PORZĄDKU OBRAD

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKOW

POLSKIEGO TOWARZYSTWA TELEMEDYCYNY i eZDROWIA

Zwołanego na dzień 3.09.2016 r.

 

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Sprawozdanie Zarządu i Skarbnika PTTMeZ

3. Dyskusja nad sprawozdaniem.

4. Wolne wnioski 

5. Zakończenie Zgromadzenia Członków PTTMeZ